Zapytanie ofertowe publikowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie znajdują się na stronie internetowej powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pod adresem (zakładka tablica ogłoszeń):

http://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl/artykul/21/5008/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-opracowanie-dokumentacji-projektowej-dla-zadania-przebudowa-mostu-nr-13-30005593-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1337p-w-m-mezyk