Wszystkie przetargi ogłaszane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie znajdują się na stronie internetowej powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pod adresem:

http://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl/artykuly/955/przetargi


2020-01-29

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020


2017-06-13

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W CZARNKOWIE

64-700 Czarnków ul. Gdańska 56

tel. 67 255 28 23, fax. 67 255 29 31OGŁASZA II PRZETARG

Na podstawie art. 70 Kodeksu cywilnego i § 7 ust. 2 Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie (załącznik do uchwały Nr XLI/279/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Czarnkowie) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w pasie dróg powiatowych w ilości : 124,61 m3

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
- drewno (kłody liściaste): 51,47 m3
Minimalna zaoferowana cena za 1 m3 nie może być niższa niż:
- 100,00 zł/m3 netto + VAT
- drewno (kłody liściaste) 73,14 m3
Minimalna zaoferowana cena za 1 m3 nie może być niższa niż:
- 85,00 zł/m3 netto + VATZałączniki:

- Ogłoszenie o przetargu (Plik PDF),

- Regulamin przetargu (Plik PDF).


2017-05-25

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W CZARNKOWIE

64-700 Czarnków ul. Gdańska 56

tel. 67 255 28 23, fax. 67 255 29 31OGŁASZA

Na podstawie art. 70 Kodeksu cywilnego i § 7 ust. 2 Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie (załącznik do uchwały Nr XLI/279/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Czarnkowie) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w pasie dróg powiatowych w ilości : 124,61 m3

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

- drewno liściaste tartaczne (kłody liściaste): 51,47 m3

Minimalna zaoferowana cena za 1 m3 nie może być niższa niż:

- 162,00 zł/m3 netto + VAT

- drewno opałowe (kłody liściaste): 73,14 m3

Minimalna zaoferowana cena za 1 m3 nie może być niższa niż:

- 113,00 zł/m3 netto + VATZałączniki:

- Ogłoszenie o przetargu (Plik PDF),

- Regulamin przetargu (Plik PDF).