Szanowni Państwo,


   Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r., zwana RODO). Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
   Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie przetwarza Państwa dane w związku z realizacją swoich celów statutowych, którym jest utrzymanie dróg powiatowych w odpowiednim stanie technicznym, przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia rozliczeń, przesyłania faktur drogą pocztową lub elektroniczną, a także by informować Państwa o prowadzonych działaniach i pracach remontowych lub inwestycyjnych. Poniżej zamieszczamy wymaganą przepisami RODO klauzulę informacyjną i prosimy o zapoznanie się z jej treścią. Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie przy ulicy Gdańskiej 56, 64-700 Czarnków (dalej: ZDP), zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Kancelaria Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej między ZDP a Państwem umowy i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 a/b/c/d/e,
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, ponieważ
w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu umowy.
6. Mają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji umowy lub wniosków - maksymalnie przez okres 10 lat po wygaśnięciu zobowiązania/rozwiązaniu umowy.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
Administrator