2020-02-12

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”

(ks. Jan Twardowski)

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Śp. Jana Antkowiaka

 

Kierownika Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie

 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia

składa w imieniu

Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie

 

Dyrektor Grzegorz Kaźmierczak

 


Przygotowanie do sezonu zimowego 2019-2020

 

I. Przygotowanie do sezonu zimowego pod względem bezpieczeństwa na drogach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie administruje na 330,357 km dróg i ulic powiatowych, z czego 305,282 km dróg o nawierzchni twardej objętych jest planem zimowego utrzymania.

Drogi powiatowe utrzymywane są w IV standardzie.

Posypywanie dróg odbywa się na 96,083 km dróg na wyznaczonych odcinkach zatwierdzonych,     

 

-          skrzyżowania dróg twardych,

-          skrzyżowania dróg z koleją,

-          na odcinkach o pochyleniu podłużnym pow. 4%,

-          przystankach autobusowych,

-          innych miejscach wyznaczonych przez ZDP w Czarnkowie.

Obszar działania Zarządu Dróg został podzielony na trzy jednostki Czarnków, Trzcianka, Wieleń, z których to prowadzona jest akcja „zima”.

ZDP posiada własny sprzęt i nośniki  do zimowego otrzymania;

 

-          4 piaskarki samochodowe, 2 piaskarka ciągnikowe

-          8 pługów odśnieżnych, 1 pług ciągnikowy (wirnikowy)

-          4 samochody

-          3 ciągniki

-          3 ładowacze czołowe

Na zimowe utrzymanie dróg ogłoszony został przetarg nieograniczony rozpisany na  zadania:

1      Odśnieżanie dróg teren Obwód Drogowy Trzcianka

2      Odśnieżanie dróg teren Obwód Drogowy Czarnków

3      Odśnieżanie dróg teren Obwód Drogowy Wieleń

Dyżury prowadzone są w Obwodach Drogowych w Czarnkowie, Trzciance i Wieleniu  przez pracowników ZDP w Czarnkowie od godz. 300.

Dyżurni wydają polecenia kierowcom i operatorom sprzętu, wyznaczają im trasy i zakres prac oraz kontrolują przebieg i wykonanie robót.

Dyżurni zobowiązani są do prowadzenia dzienników pracy sprzętu, w których odnotowują czas trwania zwalczania śliskości i odśnieżania dróg oraz zakres zrealizowanych zadań.

 

UWAGA: Służby drogowe maja za zadanie łagodzenie niekorzystnych dla użytkowników dróg skutków zimy, a nie całkowitą ich likwidację.

Ze względu na zimowe warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Zakazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżnego i zwalczającego gołoledź oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania gołoledzi.

II. Na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie przewiduje się utrzymanie dróg w jednym standardzie, tj. IV.

 

 

1. Opis warunków ruchu na jezdni:

a) jezdnia odśnieżana na całej szerokości,

b) jezdnia posypywana na:

Ø  skrzyżowaniach dróg,

Ø  skrzyżowaniach dróg z koleją,

Ø  odcinkach o pochyleniu pow. 4%,

Ø  przystankach autobusowych,

Ø  innych miejscach ustalonych przez ZDP w Czarnkowie.

 

2. Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk atmosferycznych:

a) śnieg:

Ø  luźny – do 8 godz.,

Ø  zajeżdżony -  występuje,

Ø  języki śnieżne -  występują,

Ø  zaspy do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

Ø  śliskość zimowa (w miejscach wyznaczonych):

Ø  gołoledź – do 8 godz.,

Ø  śliskość pośniegowa – do 10 godz.,

Ø  lodowica – do 8 godz.

 
Pełny Plan Zimowego Utrzymania Dróg do pobrania >TUTAJ<